Ez a szeretet mindenki felé nyitott, megkülönböztetés nélkül, szeretet amely kezdeményez, amely úgy szeret mindenkit mint önmagát és nem utasít vissza senkit, még az ellenséget sem.

Ezek kell legyenek a szeretet tulajdonságai ahhoz, hogy evangéliuminak nevezhessük.

Nem egy könnyű küldetés ez, mindennap, állandóan gyakorolni kell. Ezért nevezi Chiara Lubich „művészet”-nek, egy életmód, amelyet mindenkinek ajánl: keresztényeknek, különböző hitű embereknek, azoknak, akiknek nincs semmilyen vallásos meggyőződése. Ez az első lépés egy békés forradalom felé, mely képes megváltoztatni az egyének és az egész emberiség szívét.

ARTA DE A IUBI

O iubire adresată tuturor și care nu face discriminări; care ia inițiativa; care iubește ca pe sine și nu respinge pe nimeni, nici măcar dușmanii.

ÎN COMUNIUNE

„Eu-aproapele-Dumnezeu, spunem. Mergem la Dumnezeu împreună cu aproapele, împreună cu frații noștri, de fapt mergem la Dumnezeu prin aproapele” a explicat Chiara Lubich în 1995.

ÎMPĂRTĂȘIREA

Dacă „unitate” este cuvântul – cheie, inima spiritualității Mișcării Focolarelor, dimensiunea comunitară este realizarea ei directă, implementată de cei care doresc să trăiască „spiritualitatea unității” în viața de zi cu zi.