Ha az egység a Fokolár Mozgalom kulcsszava, a lelkiség szíve, akkor ennek közvetlen megvalósulása a közösségben történik, mindazokkal, akik az „egység lelkiségét” akarják élni nap mint nap. Ez azt jelenti, hogy célunk közösségi kapcsolatokat teremteni, amelyek a kölcsönösségen alapulnak. A személyes, ingyenes, érdek nélküli odaadás, életstílussá válik, tapasztalattá, mely a legegyszerűbb dolgoktól a legösszetettebbekig mindent átsző.

Chiara Lubich több ízben állította, hogy az egység a mai idők jele és gyógyszere, mikor a nacionalizmus és globalizáció kéz a kézben haladnak, gyakran az egész társadalomra ható súlyos következményekkel. Emiatt a közösségi lelkiség kihangsúlyozza a felebarát értékét, ahogy azt Chiara Lubich 1995-ben az UELCI díjátadón mondta:

(…) A Szentlélek már kezdettől fogva arra ösztönözte a mozgalmunkat, hogy tegye meg ezt az ünnepélyes irányváltást az emberek felé. Az egység lelkisége szerint a felebaráton keresztül jutunk el Istenhez.

„Én – a felebarát – Isten”. Istenhez a felebaráttal megyünk, a testvérünkkel együtt, sőt mi több, Istenhez a felebaráton keresztül jutunk el.

Ferenc pápa, amikor meglátogatta 2018-ban a Fokolár mozgalom városkáját, Loppianot (FI), megerősítette és továbbgondolta ennek a közösségi dimenziónak a szükségességét, mely túl kell lépje a Fokolár mozgalom, sőt az egyház határait is, hogy egyre inkább rányíljon az egész emberiségre. Ez alkalommal a Szentatya beszélt a „mi misztikája”-ról:

„Az egység karizmája isteni ösztönző, és erős segítség, hogy éljük a „mi” evangéliumi misztikáját, vagyis a mai férfiak és nők „egy szív és egy lélek”-ként (v.ö.Ap.Csel.4,32) járjanak a történelemben, akik felfedezik és konkrétan szeretik egymást, úgy mint az „egy test tagjai” (v.ö. Rm.12,5).

Jesús Morán, filozófus és a mozgalom társelnöke így magyarázza:

„Tudjuk jól, hogy ez a „mi” nem egy egyhangú, azonosság nélküli tömeg, hanem a páli jelszó megélésének eredménye „ti egyek vagytok Krisztus Jézusban” (Gal.3,28). Ez a „mi”, Ferenc pápa szerint nem egy „csoport”, nem egy tömeg vagy csupán szociológiai természetű közösség. A „mi” egy Személy – a köztünk lévő Jézus – akiben mindenki megtalálja helyét és megvalósulását.”

ARTA DE A IUBI

O iubire adresată tuturor și care nu face discriminări; care ia inițiativa; care iubește ca pe sine și nu respinge pe nimeni, nici măcar dușmanii.

ÎN COMUNIUNE

„Eu-aproapele-Dumnezeu, spunem. Mergem la Dumnezeu împreună cu aproapele, împreună cu frații noștri, de fapt mergem la Dumnezeu prin aproapele” a explicat Chiara Lubich în 1995.

ÎMPĂRTĂȘIREA

Dacă „unitate” este cuvântul – cheie, inima spiritualității Mișcării Focolarelor, dimensiunea comunitară este realizarea ei directă, implementată de cei care doresc să trăiască „spiritualitatea unității” în viața de zi cu zi.