Confidențialitate – Mișcarea Focolarelor

Informații privind prelucrarea datelor personale

a utilizatorilor care consultă site-ul Mișcării Focolarelor pentru protecția datelor cu caracter personal în temeiul REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și a legislației naționale în vigoare, în această materie.

De ce această notificare

Această pagină descrie modul de gestionare a site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care îl consultă.

Aceasta este o informație care se face pe tema confidențialității în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare „Regulament” sau „GDPR”) celor care interacționează cu serviciile web ale Asociației Opera Preasfintei Maria – Mișcarea Focolarelor, accesibil electronic cu adresa: www.focolare.ro corespunzătoare paginii de start a site-ului oficial al Mișcării Focolarelor.

Informațiile, în special, se referă exclusiv la site-ul oficial al Mișcării Focolarelor: prin urmare, nu se referă la alte site-uri la care utilizatorul poate ajunge prin link-urile de pe acesta.

Operatorul de date

„Operatorul” prelucrării acestora – sau persoana juridică care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal – este Asociația Opera Preasfintei Maria – Mișcarea Focolarelor, cu sediul în mun. București, str. Mărțișor nr. 54C, Sector 4.

După consultarea acestui site, pot fi prelucrate datele referitoare la persoane identificate sau identificabile.

Responsabilul cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) este Mihai Moldoveanu accesibil la următoarea adresă e-mail: GDPR@focolare.ro

Locul prelucrării datelor

Prelucrările legate de serviciile web ale acestui site se desfășoară la sediul menționat mai sus și se ocupă doar de personalul tehnic desemnat de operatorul de date, sau de orice persoane însărcinate cu operațiuni ocazionale de întreținere, sub directa autoritate a operatorului.

Nicio dată care decurge din serviciul web nu este transmisă sau difuzată.

Datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii care depun solicitări de trimitere a materialelor informative (răspunsuri la întrebări, notificări etc.) sunt utilizate în scopul exclusiv de a răspunde solicitării și sunt dezvăluite unor terți numai dacă acest lucru este necesar în acest scop legii.

Tipuri de date prelucrate

Ne ocupăm de două tipuri de date:

  • date de navigare pe care le colectăm automat
  • datele furnizate de utilizator, în special:

Date de navigare

Sistemele informatice si procedurile software responsabile pentru funcționarea acestui site web dobândesc, în timpul funcționării normale a acestora, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Este vorba de informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părțile interesate identificate, dar care prin însăși natura lor ar putea, prin prelucrare și asociere cu date deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor.

Această categorie de date include adrese IP sau nume de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site, adrese în notație URI (Uniform Resource Identifier) a resurselor solicitate, ora cererii, metoda folosită în transmiterea cererii către server, mărimea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric indicând starea răspunsului dat de Server (succes, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și la mediul informatic al utilizatorului.

Aceste date sunt folosite doar pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia și sunt șterse imediat după prelucrare. Datele ar putea fi utilizate pentru constatarea răspunderii în cazul unor ipotetice infracțiuni informatice împotriva site-ului: cu excepția acestei posibilități, datele de contact web nu persistă mai mult de șapte zile.

Date furnizate voluntar de utilizator

Trimiterea facultativă, explicită și voluntară de e-mail-uri la adresele indicate pe acest site atrage după sine obținerea ulterioară a adresei expeditorului, necesară pentru a răspunde solicitărilor, precum și a oricăror alte date personale incluse in mesaj. Informații rezumative specifice vor fi raportate sau afișate progresiv pe paginile site-ului configurate pentru anumite servicii la cerere.

Cookie-uri

Acest site web folosește diferite tipuri de „cookies” (fișiere mici detext salvat pe dispozitivul utilizatorului). Utilizarea cookie-urilor de sesiune (care nu sunt stocate permanent pe computerul utilizatorului) este strict limitată pentru a permite explorarea sigură si eficientă a site-ului.

Cookie-urile de sesiune nu permit achiziționarea datelor personale de identificare ale utilizatorului. Mai jos există informații extinse despre cookie-urile utilizate pe acest site web.

Setările browserului pot fi configurate în așa fel încât să blocheze cookie-urile sau ca sistemul să informeze utilizatorul când un site web intenționează să seteze un cookie. Cu toate acestea, este important să știți că blocarea cookie-urilor poate împiedica utilizatorul să folosească toate funcțiile acestui site web.

Utilizarea așa-numitelor cookie-uri de sesiune (care nu sunt stocate permanent pe computerul utilizatorului și dispar la închiderea browserului) se limitează strict la transmiterea de identificatori de sesiune (formate din numere aleatorii generate de server) necesare pentru a permite explorarea sigură și eficientă a sitului.

CD-urile cookie-uri de sesiune utilizate pe acest site evită utilizarea altor tehnici informatice potențial prejudiciabile confidențialității navigării utilizatorilor si nu permit achiziționarea datelor personale de identificare ale utilizatorului.

Perioada de păstrare a datelor

Cu excepția datelor furnizate în mod voluntar de către utilizator pentru anumite servicii, pentru care se vor face informații specifice, informațiile referitoare la navigare vor fi păstrate timp de maximum paisprezece luni de la colectare; cu excepția cazului în care acestea trebuie folosite pentru constatarea răspunderii în cazul infracțiunilor informatice contra site-ului; în acest caz informațiile vor fi păstrate la dispoziția Autorității pe timpul necesar pentru a garanta Mișcării Focolarelor exercitarea dreptului la apărare.

Scopul şi temeiul juridic al prelucrării

În afara celor specificate pentru datele de navigare, utilizatorul este liber să furnizeze datele personale cuprinse în formularele Mișcării Focolarelor sau indicate în contacte cu diferitele sale expresii pentru a solicita trimiterea de material informativ sau altele. Acestea vor fi cunoscute de către angajații și colaboratorii Mișcării Focolarelor, instruiți în mod corespunzător cu privire la precauțiile și garanțiile care trebuie adoptate în prelucrarea informațiilor în cauză conform prevederilor Reglementărilor Aplicabile.

Nefurnizarea acestora poate face imposibilă obținerea a ceea ce este solicitat.

Modalitatea prelucrării

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu instrumente automatizate pe durata strict necesară pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate.

Se vor respecta măsuri de securitate specifice pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea în scopuri nelegale sau incorecte și accesul neautorizat.

Din cauza consimțământului exprimat de către utilizator, acolo unde este solicitat pentru anumite servicii, este posibil ca acesta să fie contactat prin e-mail, sms, sau prin orice instrument electronic echivalent sau prin poștă pe hârtie sau apel prin operator la toate datele de contact furnizate. Dacă preferați să fiți contactat doar la una sau la unele dintre aceste adrese, puteți face o solicitare expresă folosind formularul disponibil în secțiunea corespunzătoare căreia îi aparține serviciul.

Site-ul este dotat cu un sistem de notificare prin care utilizatorul poate alege conținutul de interes, livrat prin email, aplicații de mesagerie (Facebook-Messenger) și browser(Chrome, Firefox, Opera, Edge, Android IOS, Windows etc.). Serviciul de abonament la sistemul de notificare prin email are loc la cererea utilizatorului si este local site-ului, nu este administrat de servicii terțe, prin urmare este stocat si gestionat pe serverul local. În schimb, abonamentul prin aplicații de mesagerie și browsere are loc conform regulilor și politicilor de confidențialitate respective ale canalului ales de utilizator.

Formularul pentru a vă înregistra la sistemul care prevede trimiterea notificărilor alese de utilizator, îl găsiți în pagina „Contact”. Datele sunt înregistrate doar pe site și gestionate local pe site. E-mailurile sunt trimise printr-un SMTP deținut de Mișcarea Focolarelor. Dacă este pe un browser sau pe o aplicație de mesagerie, aceasta are loc prin intermediul celui ales de utilizator.

La fiecare trimitere a unui e-mail cu notificări, utilizatorul este liber să solicite anularea abonamentului prin intermediul subsolului plasat în email, unde scrie: „Dacă ai primit acest mesaj din greșeală și nu te interesează: dezabonează-te” sau similar. Pentru a dezactiva notificările din browser, utilizatorul trebuie să meargă la meniu și să dezactiveze notificările. Pe de altă parte, pentru aplicațiile de mesagerie, utilizatorul trebuie doar să trimită mesajul „stop notificări” în chat.

Drepturile părților vizate

Legea Aplicabilă recunoaște utilizatorilor o serie de drepturi, între care, doar cu titlu exemplificativ, dreptul:

  • de a-și accesa datele personale
  • de a cere rectificare
  • actualizarea și anularea, dacă sunt incomplete, eronate sau colectate cu încălcarea legii
  • să solicite ca prelucrarea să se limiteze la o parte a informațiilor care îi privesc
  • de a transmite acestora sau terților indicați de aceștia informațiile care îi privesc (așa-numita „portabilitate a datelor”)
  • să se opună prelucrării acestora din motive legitime
  • să-și retragă consimțământul în orice moment printr-o cerere scrisă trimisă fără formalități Mișcării Focolarelor la contactele indicate.

Mișcarea Focolarelor reamintește că, acolo unde răspunsul la solicitări nu poate fi considerat satisfăcător, utilizatorul poate contacta și depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) în modalitățile prevăzute de Reglementările Aplicabile.

Prezentarea răspunsului la cereriile și adresele persoanelor vizate

Mișcarea Focolarelor, de asemenea, îndeplinește funcțiile de operator de date, inclusiv în scopul feedback-ului care urmează să fie furnizat părții interesate pentru exercitarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

Este, așadar, posibil să contactați Mișcarea Focolarelor pentru orice solicitare, clarificare sau feedback cu privire la aplicarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal și pentru exercitarea concretă a drepturilor persoanei interesate, mai bine indicate în paragraful anterior, chiar dacă este necesar să actualizeze, să modifice, să integreze, să corecteze și/sau să șteargă datele, în condițiile prevăzute de lege sau în legătură cu evaluarea nevoilor specifice propuse în mod explicit de către partea interesată.

În acest scop, pentru a facilita persoanei interesate exercitarea drepturilor și interacțiunea cu Mișcarea Focolarelor, sunt furnizate următoarele date de contact în caz de reclamații: adresa de e-mail: privacy@focolare.ro