„Én – a felebarát – Isten. Istenhez a felebaráttal megyünk, a testvérünkkel együtt, sőt mi több, Istenhez a felebaráton keresztül jutunk el”, ezt mondta Chiara 1995-ben.

A Fokolaré Mozgalomban megélt egység lelkiségének az első és legmeghatározóbb jellemzője a közösségi dimenzió.

A mai idők társadalma ezt igényli, az emberek, népek és nemzetek között. Ez egy közösségi út, amely nem zárja ki az egyén hozzájárulását, de megszilárdítja és gazdagítja a társadalom egészét.

ARTA DE A IUBI

O iubire adresată tuturor și care nu face discriminări; care ia inițiativa; care iubește ca pe sine și nu respinge pe nimeni, nici măcar dușmanii.

ÎN COMUNIUNE

„Eu-aproapele-Dumnezeu, spunem. Mergem la Dumnezeu împreună cu aproapele, împreună cu frații noștri, de fapt mergem la Dumnezeu prin aproapele” a explicat Chiara Lubich în 1995.

ÎMPĂRTĂȘIREA

Dacă „unitate” este cuvântul – cheie, inima spiritualității Mișcării Focolarelor, dimensiunea comunitară este realizarea ei directă, implementată de cei care doresc să trăiască „spiritualitatea unității” în viața de zi cu zi.