2022. December

Bízzatok az Úrban örökkön-örökké, mert az Úr örök Kőszikla”

(Iz 26,4).

2022. November

„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek.”

(Mt 5,7)

2022. Október

„Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét.”

(2Tim 1,7)

2022. Szeptember

„Bár mindenkitől független voltam, mindenki szolgájává tettem magam, hogy minél többeket nyerjek meg.”

(1Kor 9,19)

2022. Augusztus

„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?”

(Mt 18,21)

2022. Július

„Pedig csak egy a szükséges.”

(Lk 10,42)

2022. Június

„Te vagy az én Istenem, nagyobb javam nincsen nálad.”

(Zsol 16,2)

2022. Május

„Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást!”

(Jn 13, 34)

2022. Április

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”

(Mk 16,15)

2022. március

„Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.”

(Mt 6,12)

2022. Február

„Aki hozzám jön, nem utasítom el.”

(Jn 6,37)

2022. Január

„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”

(Mt 2,2)