Mișcarea Focolarelor are trăsăturile unei familii numeroase și variate, ale unui „nou popor născut din Evanghelie”, așa cum a definit-o fondatoarea Chiara Lubich, care a întemeiat-o în 1943, la Trento (Italia), în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ca un curent de reînnoire spirituală și socială. Aprobată în 1962 cu numele oficial de Opera Mariei, este răspândită în peste 180 de țări cu peste 2 milioane de membri.

Mesajul pe care vrea să-l ducă în lume este acela al unității. Prin urmare, obiectivul este de a coopera la construirea unei lumi mai unite, condusă de rugăciunea lui Isus către Tatăl „pentru ca toți să fie una” (Ioan 17, 21), în respectul și aprecierea diversității. Pentru a atinge acest obiectiv, este privilegiat dialogul, în angajamentul constant de a construi punți și relații de fraternitate între indivizi, popoare și sfere culturale.

Mișcarea cuprinde creștini din multe Biserici și comunități creștine, credincioși de alte religii și persoane de convingeri non-religioase. Fiecare aderă la ea, împărtășindu-i scopul și spiritul, în fidelitate față de propria Biserică, credință și conștiință. Focolarele sunt numite comunitățile în care trăiesc cei care în Mișcare au rostit votul de castitate, sărăcie și ascultare. Focolarul include, de asemenea, persoanele căsătorite care, credincioase stării lor de viață și rămânând să își trăiască viața de familie, împărtășesc cu cei feciorelnici alegerea radicală de a pune în practică iubirea evanghelică și de a trăi pentru realizarea unității.