Octombrie 2022

Octombrie 2022

„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci Duhul tăriei, al iubirii şi al răbdării” (2Tim 1,7).

Scrisoarea, din care este luat acest Cuvânt de viață, este considerată un fel de testament spiritual al lui Paul. Apostolul se află la Roma, în închisoare, în așteptarea condamnării și îi scrie lui Timotei, tânăr ucenic și colaborator, responsabil al complexei comunități din Efes.

Scrierea conține recomandări, sfaturi adresate lui Timotei, dar se adresează fiecărui membru al comunității creștine de ieri și de azi. Pavel este în lanțuri din cauza predicării Evangheliei și vrea să-l încurajeze pe ucenic, mai degrabă înspăimântat în fața persecuțiilor și ezitant cu privire la dificultățile pe care le presupune slujirea lui, de a face față încercărilor, de a fi un ghid sigur pentru comunitate. Nu este în natura lui Paul și Timotei să sufere din cauza Evangheliei, dar această mărturie este posibilă pentru că se bazează pe puterea lui Dumnezeu.

„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci Duhul tăriei, al iubirii şi al răbdării”

Paul vrea să dea mărturie despre Evanghelie. Este clar că nu talentele, abilitățile sau limitările personale garantează sau împiedică slujirea Cuvântului, ci darurile Duhului Sfânt, puterea, caritatea și prudența garantează puterea mărturiei. Iubirea, plasată între putere și prudență, pare să joace un rol de discernământ; prin prudență se înțelege a fi înțelept și pregătit în fața oricărei situații. Timotei, ca ucenicul din toate timpurile, poate vesti Evanghelia cu putere, caritate și răbdare, până la suferință pentru Evanghelie.

„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci Duhul tăriei, al iubirii şi al răbdării”

Și noi am experimentat ispita de a fi descurajați în a trăi și a mărturisi Cuvântul lui Dumnezeu, de a nu ști cum să facem față anumitor situații.

Chiara Lubich ne ajută să înțelegem de unde să tragem puterea în aceste momente: «Trebuie să facem apel la prezența lui Isus în noi. Atitudinea care trebuie să o avem nu va fi deci aceea de a ne bloca, de a rămâne resemnați pasiv, ci aceea de a ne arunca în afară, de a ne face una cu ceea ce este cerut de voia lui Dumnezeu, de a face față îndatoririlor la care ne cheamă vocația noastră, concentrându-ne pe harul lui Isus care este în noi. Așa că să ne aruncăm în afară. Însuși Isus va fi cel care va dezvolta din ce în ce mai mult în noi acele virtuți de care avem nevoie pentru a-l mărturisi în acel domeniu de activitate care ne-a fost încredințat”[1].

„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci Duhul tăriei, al iubirii şi al răbdării”

Puterea, iubirea și răbdarea, trei virtuți ale Duhului care se obțin prin rugăciune și prin trăirea credinței.

Părintele Justin Nari, din Republica Centrafricană, a fost amenințat cu moartea împreună cu frații săi și cu o mie de musulmani care căutau să scape de represaliile războiului refugiindu-se în biserică. De mai multe ori liderii milițiilor care i-au asediat îi ceruseră să se predea, dar el continuase să dialogheze constant cu ei pentru a evita un masacru. Într-o zi au apărut cu

patruzeci de litri de benzină și i-au amenințat că îi vor arde de vii dacă nu-i va preda pe musulmani. „Am celebrat ultima liturghie împreună cu confrații mei – povestește părintele Justin – și acolo mi-am adus aminte de Chiara Lubich. „Ce ar fi făcut ea în locul meu? Ea ar fi rămas și și-ar fi dat viața. Și așa am decis să facem noi”. După liturghie, sosește un telefon neașteptat: armata Uniunii Africane era în trecere prin regiune, într-un oraș din apropiere. Părintele Justin a alergat să-i întâmpine și împreună s-au întors în parohie: mai rămăseseră treisprezece minute până la expirarea ultimatumului, treisprezece minute care au salvat viața tuturor fără vărsare de sânge”[2].

Letizia Magri

[1] C. Lubich, Cuvântul vieții octombrie 1986, in eadem, Parole di Vita, sub îngrijirea lui Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), p. 373.

[2] Unità è il nome della pace: La strategia di Chiara Lubich, a cura di Maddalena Maltese, Città Nuova, Roma 2020, pp.29-30.

[5] Cf. rugăciunea Tatăl nostru, Mt 6,9-13.

[6] Unità è il nome della pace: La strategia di Chiara Lubich (Unitatea este numele păcii: Strategia Chiarei Lubich), sub îngrijirea Maddalenei Maltese, Città Nuova, Roma, 2020, p.37.