Ianuarie 2023

Ianuarie 2023

„Învățați să faceți binele, căutați dreptatea” (Is 1,17).

Cuvântul vieții pentru luna ianuarie este luat din primul capitol al profetului Isaia. Această frază a fost aleasă pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor care se celebrează în toată emisfera nordică în perioada 18-25 ianuarie. Textele au fost pregătite de un grup de creștini din Minnesota, Statele Unite[1]. Tema dreptății este un subiect fierbinte. Inegalitățile, violențele și prejudecățile cresc pe terenul unei societăți care se luptă să dea mărturie pentru o cultură a păcii și a unității.

Iar vremurile lui Isaia nu erau cu mult diferite de ale noastre. Războaiele, revoltele, căutarea bogăției, a puterii, idolatria, marginalizarea săracilor făcuseră poporul lui Israel să-și piardă calea. Cu cuvinte foarte dure, profetul își cheamă poporul pe calea convertirii, indicând calea de întoarcere la spiritul originar al legământului făcut de Dumnezeu cu Abraham.

„Învățați să faceți binele, căutați dreptatea”

Ce înseamnă să înveți să faci binele? Trebuie să ne punem în situația de a învăța. Cere un efort din partea noastră. În călătoria fiecărei zile avem mereu ceva de înțeles, de îmbunătățit, o putem lua de la capăt dacă am greșit.

Ce înseamnă să cauți dreptatea? Este ca o comoară care trebuie căutată, dorită, este scopul acțiunii noastre. Practicarea dreptății ajută să înveți să faci binele. Înseamnă să știm să înțelegem voia lui Dumnezeu, care este binele nostru.

Isaia oferă exemple concrete. Oamenii pe care Dumnezeu îi preferă cel mai mult, pentru că sunt cei mai lipsiți de apărare, sunt cei asupriți, orfanii și văduvele. Dumnezeu își invită poporul să aibă grijă concret de ceilalți, în special de cei care nu pot să-și afirme drepturile. Practicile religioase, riturile, jertfele, rugăciunile nu-i sunt plăcute dacă nu le corespund căutarea și practica binelui și a dreptății.

„Învățați să faceți binele, căutați dreptatea”

Acest cuvânt al vieții ne împinge să-i ajutăm pe ceilalți, să avem o privire atentă, ajutându-i concret pe cei aflați în nevoie. Drumul nostru de convertire ne cere să ne deschidem inima, mintea, brațele mai presus de toate celor care suferă.

„Dorința și căutarea dreptății au fost dintotdeauna înscrise în conștiința omului, Dumnezeu însuși le-a pus în inima lui. Dar, în ciuda cuceririlor și progreselor făcute de-a lungul istoriei, cât de departe este realizarea deplină a planului lui Dumnezeu! Războaiele care se duc și astăzi, precum și terorismul și conflictele etnice, sunt semnul inegalităților sociale și economice, a nedreptăţilor, a urii. […] Fără iubire, respect pentru persoană, atenție la nevoile sale, relațiile personale pot fi corecte, dar pot deveni și birocratice, incapabile să dea răspunsuri decisive nevoilor umane. Fără iubire nu va exista niciodată dreptate adevărată, împărțirea bunurilor între bogați și săraci, atenție la singularitatea fiecărui bărbat și femeie și la situația concretă în care se află ei”[2].

„Învățați să faceți binele, căutați dreptatea”

A trăi pentru o lume unită înseamnă a prelua rănile omenirii prin gesturi mici care pot ajuta la construirea familiei umane.

Într-o zi, J. din Argentina îl întâlnește din întâmplare pe directorul institutului unde predase și care îl concediase sub un pretext. Când directorul îl recunoaște, încearcă să-l evite, dar J. se îndreaptă spre el. Îl întreabă despre el iar directorul îi spune despre greutățile acelei ultime perioade, că locuiește în alt oraș și își caută de lucru. J. se oferă să-l ajute și a doua zi răspândește în rândul cunoscuților vestea că e în căutarea unui loc de muncă pentru o persoană. Răspunsul nu întârzie să apară. Când directorul primește vestea ofertei unui nou loc de muncă aproape că nu-i vine să creadă! Îl acceptă, profund recunoscător și mișcat de faptul că tocmai persoana care fusese concediată într-o zi se interesase concret de el.

J. primește apoi „însutit” deoarece chiar în acel moment îi oferă două locuri de muncă pe care și le-a dorit mereu de când a început facultatea. Și el a fost uimit și atins de această iubire concretă a lui Dumnezeu[3].

Sub îngrijirea de Patriziei Mazzola și a echipei Cuvântului vieții

[1] La Minneapolis, oraș din Minnesota, în 2020, a fost ucis George Floyd. De la această crimă a pornit o mișcare pentru eliminarea oricărei forme de discriminare rasială.

[2] C. Lubich, Cuvântul vieții, noiembrie 2006, in eadem, Parole di Vita, îngrij. de Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017) p. 795.

[3] Extras și readaptat din “Il Vangelo del giorno”, Città Nuova, anno VIII, n. 1, gennaio-febbraio 2022.